ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βασίλειος Κουρμπέτης

Σύμβουλος Α’ Ειδικής Αγωγής Ι.Ε.Π.

Κατερίνα Μπακοπούλου

Σύμβουλος Τεχνογνωσίας στον Αυτισμό.

Μαρία Παπαδοπούλου

Γονέας παιδιών με αυτισμό.