ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού προγράμματος «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό», περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, μαρτυρίες/συνεντεύξεις ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, υλικό για χρήση στην τάξη/συνεδρία και βίντεο.

O κατάλογος του εκπαιδευτικού υλικού δεν περιλαμβάνει μόνο υλικό που εχει προκύψει από το πρόγραμμα, αλλά είναι μια βιβλιοθήκη υλικού από διαφορετικές πηγές που θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται – παρόλα αυτά δεν είναι πλήρης. Το εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε συμπεριλάβει επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο να αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής και να μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει χωρίς να έχει απαραίτητα εκπαιδευτεί στην χρήση του.  Για αυτό τον λόγο, σκοπίμως εχει περιληφθεί μόνο μέρος του υλικού που παράχθηκε κατά την διάρκεια του Erasmus plus – πιο εξειδικευμένο και εξατομικευμένο υλικό είναι διαθέσιμο εφόσον κάποιος παρακολουθήσει το επίπεδο 2 ή 3 της επιμόρφωσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε τέσσερις, κύριες θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό.

Για να δείτε ή/και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το εκπαιδευτικό υλικό, κάντε κλικ πάνω στη θεματική ενότητα που σας ενδιαφέρει.

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Πώς να ανιχνεύσετε και να κατανοήσετε τα δυνατά σημεία και τις ανάγκες του παιδιού στο φάσμα του αυτισμού.

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πώς να χτίσετε σχέσεις με το προσωπικό, τους γονείς/κηδεμόνες και τους συνομηλίκους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Πώς να κάνετε προσαρμογές στον τρόπο με τον οποίο τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται και να τροποποιήσετε το πρόγραμμα σπουδών.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πώς να δημιουργήσετε ένα κατάλληλο περιβάλλον μάθησης για το παιδί στο φάσμα του αυτισμού.